JVG CoachingContactTel 06 4531 6469
Twitter LinkedIn Facebook
DISC trainer

DISC trainer

DISC trainerJolande van Gerner is sinds 2007 gelicenseerd DISC trainster. Het DISCĀ® Persoonlijkheids Profiel Systeem is het klassieke werk onder de instrumenten voor de persoonlijkheidsontwikkeling. Het leert de klant zichzelf beter begrijpen door de eigen sterke kanten en motiverende factoren te ontdekken. Dit instrument biedt o.a veel mogelijkheden voor persoonlijke coaching en het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Met DISC kun je mensen niet zo gauw in vakjes zetten. Mensen zijn uniek en er zijn zoveel combinaties mogelijk. Bovendien hebben mensen veel maskers en zijn ze zich daar niet altijd van bewust. DISC profielen zijn breed inzetbaar, onder ander op het gebied van: opstellen persoonlijkheidsprofiel, tijdmanagement, in de verkoop, management en als ondersteuning bij telefonische gesprekken. Zie toelichting hieronder.

 

DISC Functieprofiel                  

Dit instrument beschrijft het optimale DISC profiel voor een bepaalde functie. Wanneer de rol vergeleken wordt met het DISC-Persoonlijkheidsprofiel® van degene die de rol vervult, blijkt al gauw waar gedrag versterkt of bijgesteld moet worden om een grotere effectiviteit te verkrijgen.

Dit materiaal kan ook uitstekend in het kader van werving en selectie worden ingezet om het wensprofiel met het daadwerkelijk profiel te vergelijken en af te stemmen. 

DISC® Strategieplanner voor tijdmanagement

Deze actieplanner geeft praktische tips gekoppeld aan het eigen gedragsprofiel. Deze tips worden samengebracht in een eigen actieplan om nieuwe gewoonten te ontwikkelen in het omgaan met tijd.

DISC® Strategieplanner voor verkoop en service

Niet alleen de kwaliteit van het product, maar ook de kwaliteit van de communicatie is bij verkopen van allergrootst belang. Dit instrument helpt de verkoper om aan te sluiten bij verschillende klanten door hun persoonlijkheid in te schatten en de verkoopstrategie daarop af te stemmen.

DISC® Strategieplanner management

Met deze actieplanner kunt u als manager evaluatiegesprekken optimaal voorbereiden doordat u o.a. de persoonlijkheid van de medewerker beter kunt inschatten. Vervolgens kunt u de juiste strategie bepalen die optimaal is voor het presteren van deze medewerker. Het is aan te bevelen om dit in samenhang te doen met het DISC PPS®.

DISC® Strategieplanner voor telefoon


In telefoonmarketing is het belangrijk om snel en doeltreffend te communiceren en daarbij de klant goed in te schatten. Ook voor receptionisten is dit uiteraard van belang en hetinstrument is speciaal voor hen ontwikkeld.